W czym się specjalizujemy?

W

W naszej kancelarii współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorcami i jednostkami publicznymi. Świadczymy szereg usług, które pomagają wyegzekwować swoje prawa i rozwiązać spory pomiędzy co najmniej dwoma stronami. Wykonujemy takie czynności, jak:

  • przygotowywanie umów pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami,
  • przygotowywanie pism procesowych i innych dokumentów, które mają na celu rozwiązań powstały spór,
  • weryfikacja dokumentów dostarczonych nam przez klienta,
  • porady w zakresie prawa autorskiego , rodzinnego, cywilnego itd.,
  • reprezentowanie klienta przed sądem,
  • prowadzenie negocjacji w sprawach spornych,
  • weryfikacja działalności klienta pod kątem możliwości przyznania środków, np. tych z Unii Europejskiej,
  • przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji.

Wykonujemy także wiele innych czynności, które pomagają rozwiązać spór w sposób jak najkorzystniejszy dla naszego klienta. Do każdej sprawy pochodzimy indywidualnie. Instruujemy klienta, jakie działania są najodpowiedniejsze w danym przypadku i czego unikać Orientujemy się w różnych zakresach prawa i stale aktualizujemy naszą wiedzę.

Wspieramy klientów m.in. w sprawach, które wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Uczestniczymy w postępowaniach rozwodowych i procesach o przyznanie alimentów czy opieki rodzicielskiej. Reprezentujemy klienta, odciążając go z konieczności dopełniania różnych formalności.