Prawo rodzinne

Prawnik rodzinny – Warszawa Żoliborz

Prawnik rodzinny w Warszawie Żoliborz zajmuje się skomplikowanymi sporami pomiędzy spokrewnionymi osobami. Takie sprawy niosą za sobą spory ładunek emocjonalny, dlatego wato powierzyć je specjaliście. Prawnik wie, jakie dokumenty będą konieczne podczas postępowania i jak działać, aby uzyskać wynik korzystny dla reprezentowanej strony. Specjalista wykonuje swoje obowiązki bez emocji, które towarzyszą bliskim członkom rodziny.

W zakres naszych obowiązków wchodzi:

   • udzielanie porad prawnych  dotyczących spraw rodzinnych,
   • przygotowywanie pozwów i odpowiedzi na pozwy,
   • redagowanie pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego,
   • reprezentacja klientów przed sądem.

Działamy przede wszystkim w postępowaniach dotyczących rozwodów, podziału opieki rodzicielskiej, wyznaczenia alimentów, uzyskania zgody na wystawienie paszportu lub dowodu osobistego w sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem i wielu innych konfliktów. Staramy się działać w taki sposób, by rozwiązać spór bez postępowania sądowego, a gdy nie jest to możliwe – reprezentujemy klienta przed instytucją państwową.

Reprezentujemy jedną ze stron, przygotowując dla niej niezbędne dokumenty i weryfikując dostarczone dowody. Na podstawie tych pism możemy przygotować linię działania, zwiększającą szansę na uzyskanie wyniku postępowania korzystnego dla reprezentowanej strony. Skorzystanie z pomocy specjalisty jest wskazane zwłaszcza w sytuacji, gdy były małżonek również zatrudnił prawnika. W ten sposób można wyrównać szanse pod kątem wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów i formalności związanych z procesem.