Nieruchomości i Inwestycje

Nieruchomości i Inwestycje

N

Kancelaria prawna od nieruchomości – Warszawa Bielany

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej procesów inwestycyjnych, budowlanych i przedsięwzięć deweloperskich. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z regulacjami stanów prawnych nieruchomości zarówno dla firm, jak i Klientów indywidualnych. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących nieruchomości, w szczególności w postępowaniach administracyjnych przed właściwym organem (wojewoda, minister, SKO) oraz sądowo-administracyjnych (WSA, NSA), a także sądowych wynikłych na tle umów o roboty budowlane.

Zakres naszej kancelarii prawnej od nieruchomości w Warszawie Bielanach:
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • Pełny zakres spraw związanych z nieruchomościami
 • Obrót nieruchomościami  (Sprzedaż nieruchomości, Umowy deweloperskie)
 • Podział nieruchomości
 • Służebności (droga konieczna)
 • Zasiedzenia
 • Wywłaszczenia
 • Dekret Bieruta
 • Reforma rolna
 • Odszkodowania związane z nieruchomością
 • Ochrona własności
 • Audyt nieruchomości

Usługi dla deweloperów i ich klientów

Zajmujemy się m.in. obsługą prawną deweloperów. Przeprowadzamy audyty stanu prawnego tworzonych przez nich nieruchomości. Pomagamy również dopełnić formalności niezbędne do założenia spółki deweloperskiej. Weryfikujemy poprawność umów z wykonawcami oraz kupującymi. Przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości.
Współpracujemy również z osobami, które chcą skorzystać z oferty deweloperów. Na ich życzenie weryfikujemy sytuację prawną spółki i samej nieruchomości. Sprawdzamy treść umowy i jej zgodność z rzeczywistym stanem działki lub budynku. Pomagamy również wynegocjować lepsze warunki umów związanych z zakupem lub wynajmem nieruchomości.

Przygotowywanie i weryfikacja umów

Zajmujemy się również przygotowywaniem umów kupna-sprzedaży i najmu. Tworzymy dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami, które pozwalają na zabezpieczenie interesów naszego klienta. Możemy również zweryfikować już gotowe umowy. Sprawdzimy, czy zapisy w nich zawarte są zgodne z obowiązującym prawem i czy nie naruszają interesów klienta.

Współpracujemy również z osobami, które planują kupić nieruchomość. Badamy jej stan prawny – sprawdzamy, do kogo należy, czy nie jest obciążona wierzytelnościami oraz czy na jej terenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Taka usługa pozwala sprawdzić sytuację nieruchomości jeszcze przed podjęciem decyzji o jej zakupie.