Nota prawna

Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszelkie materiały na niej zawarte (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji powinny zasięgnąć porady kancelarii.

Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie gwarantuje ich aktualności czy przydatności w każdym czasie.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego i nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny kancelaria przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Kancelaria nie udostępnia, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.