Prawo spadkowe

Prawnik od prawa spadkowego – Warszawa Bielany

Jako prawnik od prawa spadkowego w Warszawie Bielanach zajmujemy się sporami związanymi z majątkiem pozostałym po zmarłej osobie. Przy podziale tych dóbr bierze się pod uwagę wiele czynników, które pozwalają na określenie, jaką część pozostawionych dóbr powinna otrzymać konkretna osoba.
W zakres prawa spadkowego wchodzą nie tylko oszczędności, nieruchomości, biżuteria, samochody czy pamiątki rodzinne, jakie pozostawił zmarły. To także niespłacone kredyty, pożyczki czy zaległości podatkowe. Pomagamy naszym klientom uniknąć długów zmarłego lub odzyskać należny majątek.

W zakres naszych obowiązków wchodzi:

   • ustalanie majątku spadkowego,
   • określanie wartości pozostawionego majątku,
   • stwierdzanie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
   • uchylanie aktu poświadczenia dziedziczenia,
   • pomoc w odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

Zajmujemy się również zachowkami. To środki, które powinny trafić do małżonka, rodziców czy zstępnych zgodnie z obowiązującymi ustawami. Zachowek może wynosić nawet połowę wartości majątku pozostawionego przez zmarłego. Pomagamy naszym klientom uzyskać należne pieniądze.

Udzielamy porad z zakresu prawa rodzinnego  i spadkowego, a także pomagamy przygotować niezbędne pisma procesowe i przedprocesowe. Opracowujemy opinie prawne, a w razie konieczności reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Uczestniczymy w postępowaniach od początku aż do końca, pełniąc rolę pełnomocników jednej ze stron. Przedstawiamy dowody w taki sposób, by uzyskać jak najkorzystniejszy wynik procesu dla naszego klienta. Współpracujemy z mieszkańcami Warszawy Bielan i innych dzielnic.