Windykacja należności

Prawnik od windykacji – Warszawa Bielany

Prawnik od windykacji w Warszawie Bielanach zajmuje się działaniami, które mają na celu odzyskanie należności od przedsiębiorcy lub osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Takie czynności wdraża się w sytuacji, gdy poszkodowana strona nie jest w stanie uzyskać wierzytelności – zarówno na początku sportu, jak i już po uzyskaniu nakazu zapłaty.

Wykonujemy działania, które mają na celu uzyskanie należności wynikających z:

   • nakazu zapłaty,
   • tytułu wykonawczego,
   • umowy cywilno-prawnej,
   • oświadczeń,
   • nierozliczonych faktur,
   • kontraktów,
   • umów wynajmu lokali.

Przygotowujemy profesjonalne wezwanie do zapłaty potwierdzone pieczątką naszej kancelarii. Kontaktujemy się z dłużnikiem i prowadzimy negocjacje, które niekiedy pozwalają na uniknięcie czasochłonnego postępowania sądowego. Egzekwujemy program realnych spłat i obsługujemy proces windykacji na każdym etapie. Zabezpieczamy wierzytelności i występujemy przed sądem w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego nas do odzyskania należności.

Nasza praca niekiedy ma związek z naruszeniem prawa autorskiego . Wówczas chodzi m.in. o należności zarządzone przez sąd, wynikające z bezprawnego korzystania z utworu. Pomagamy również rozwiązywać sprawy dotyczące niespłacanych pożyczek czy niewywiązania się z umów – zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców.

Skorzystanie z pomocy prawnika od windykacji w wielu przypadkach jest jedynym sposobem na wyegzekwowanie należnych pieniędzy. Na naszą pomoc decydują się osoby, które nie są w stanie samodzielnie odzyskać długu.