Prawo autorskie

Prawnik od prawa autorskiego – Warszawa

Prawnik od prawa autorskiego w Warszawie zajmuje się wszelkimi czynnościami, które mają chronić prawa autorów dzieł. Najczęściej wykonujemy takie usługi, jak:

   • sporządzanie umów licencyjnych,
   • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych np. z zatrzymaniem towarów naruszających prawa własności intelektualnej na granicy,
   • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa autorskiego,
   • negocjowanie umów, które regulują prawa i obowiązki dwóch stron w zakresie prawa autorskiego,
   • sporządzanie umów pomiędzy wykonawcą a wydawcą lub współtwórcami.

Uczestniczymy również w postępowaniach związanych z naruszeniem praw autorskich. Pomagamy autorowi uzyskać środki w ramach odszkodowania czy wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji. Bierzemy udział również w sprawach, których celem jest wyegzekwowani zadośćuczynienia za bezprawne korzystanie z dzieła.

Jakie dzieła obejmuje prawo autorskie?

Prawo autorskie dotyczy konkretnych utworów. To m.in. dzieła fotograficzne, plastyczne, architektoniczne, wzornictwa przemysłowego, muzyczne, firmowe i literackie. Utworami objętymi prawem autorskim nie są opublikowane opisy patentowe, proste informacje publikowane w prasie, akty normatywne czy dokumenty urzędowe. W naszej kancelarii udzielamy porad, w ramach których możemy określić, czy autor konkretnego działa ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Możemy również pomóc przygotować dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego.