Właściciel

W
Lidia Szczęsna1

LIDIA SZCZĘSNA

Radca prawny, właściciel Kancelarii

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Była ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w www.bridge.gov.pl. W 2004 r. wpisana na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji rządowej oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Prowadzi obsługę prawną jednostek naukowych i innowacyjnych podmiotów gospodarczych, a także podmiotów leczniczych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi, w szczególności na roboty budowlane, funduszami unijnymi, prawem związanym z badaniami i rozwojem, komercjalizacją badań naukowych, prawem medycznym, prawem administracyjnym. Ponadto przeprowadziła szereg szkoleń otwartych oraz dla naszych Klientów, między innymi z zakresu: zamówień publicznych, własności intelektualnej, projektów unijnych. Dysponuje rozległym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach gospodarczych oraz postępowaniach administracyjno-sądowych.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: l.szczesna@bsskancelaria.pl

O Kancelarii

O
R14C4444 kadr 1900

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna została utworzona w 2008 r. W 2019r. Kancelaria nabyła przedsiębiorstwo Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, w której Lidia Szczęsna była wspólniczką. BSS Kancelaria posiada praktykę z różnych dziedzin prawa. Połączenie doświadczenia prawniczego z rynku komercyjnego oraz jednostek administracji publicznej zaowocowało nową i unikalną jakością obsługi prawnej i dynamicznym rozwojem Kancelarii. Niewątpliwie przyczyniła się do tego również pasja, zaangażowanie w pracę i oddanie powierzonym sprawom, a także liczne sukcesy, które odnieśli nasi Klienci, a w których mieliśmy też swój udział.

Kompleksowy zakres usług oraz profesjonalizm, duża dostępność, dobra komunikacja podparta nowoczesnym zapleczem techniczno-informatycznym i ugruntowane doświadczenie zapewniają wysokie standardy doradztwa prawnego dla Klientów BSS Kancelarii. Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim.

BSS Kancelaria, jako swój nadrzędny cel stawia zapewnienie Klientom sprawnej, profesjonalnej obsługi prawniczej każdorazowo precyzyjnie dostosowanej do potrzeb Klienta. Wybierając do współpracy BSS Kancelarię, zyskują Państwo wsparcie całego zespołu i wsparcie specjalistów z wielu dziedzin prawa.

Zespół

Z

 

Anna Eljasik 1
ANNA ELJASIK

Radca prawny

Radca prawny od 2011 r. wpisana na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Z BSS Kancelarią współpracuje od 2011 r. Specjalizuje się w obsłudze centralnych organów administracji rządowej, jednostek naukowych w obszarze szeroko rozumianego prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, tematyki dotyczącej pragmatyki służb mundurowych, prawa pracy, dostępu do informacji publicznej, zagadnień legislacyjnych oraz organizacyjnych. Dysponuje rozległym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądem administracyjnym oraz sądem powszechnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporów pracowniczych.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: a.eljasik@bsskancelaria.pl

Anna Opoka 1
ANNA OPOKA

Radca prawny

Radca prawny od 2015 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Stypendystka programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Orleanie we Francji. Odbyła staż w Ambasadzie RP we Francji. Zdobyła tytuł LLM w zakresie prawa francuskiego, europejskiego i międzynarodowych stosunków handlowych na Uniwersytecie Panteon Paris II Assas we Francji. Od niemal 10 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Doradzała m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, uczelniom wyższym, podmiotom służby zdrowia, instytutom naukowym i wojskowym, instytucjom kultury, podmiotom z sektora energetycznego, pocztowego, z branży IT, telekomunikacyjnej, budowlanej, gazowniczej i projektowo-geodezyjnej. Jest członkiem komisji przetargowych i pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Posiada kilkuletnie doświadczenie procesowe oraz w obsłudze spółek z kapitałem francuskim, zarówno w języku polskim, jak i francuskim.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: a.opoka@bsskancelaria.pl

KATARZYNA ORŁOWSKA STĄPOREK
KATARZYNA ORŁOWSKA-STĄPOREK

Radca prawny

Radca prawny od 2013 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców i jednostek naukowych w obszarze zagadnień formalno-prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, w tym w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych. W swojej praktyce zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz prawem gospodarczym i korporacyjnym, a także przepisami regulującymi działalność jednostek naukowych (instytutów badawczych, naukowych i instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz). Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie postępowań związanych z dochodzeniem należności, a także postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Uczestniczyła w projektach związanych z tworzeniem, bieżącym funkcjonowaniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego. Z Kancelarią jest związana od 2016 r.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: k.orlowska@bsskancelaria.pl

PAWEŁ KOZŁOWSKI
PAWEŁ KOZŁOWSKI

Radca prawny

Radca prawny od 2006 r., absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej (UW) oraz Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz zagadnieniach związanych z dofinansowaniem projektów ze środków europejskich. Posiada przeszło 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w sektorze publicznym i prywatnym. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych reprezentujący tak zamawiających, jak i wykonawców. Świadczył obsługę prawną kluczowych instytucji udzielających wsparcia finansowego przedsiębiorcom. Występował jako pełnomocnik beneficjentów w sporach dotyczących realizacji wyspecjalizowanych projektów naukowych, informatycznych, budowlanych osiągając w tej materii wiele sukcesów. Prowadził obsługę prawną podmiotów leczniczych. Ma doświadczenie w negocjacjach, w tym prowadzonych z uznanymi firmami z obszaru IT. Jest autorem publikacji branżowych.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: p.kozlowski@bsskancelaria.pl

ELIZA GRABOWSKA SZWEICER
ELIZA GRABOWSKA-SZWEICER

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w sektorze publicznym i prywatnym. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych reprezentujący tak zamawiających, jak i wykonawców. Wykładowca na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. To członek Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: e.grabowska-szweicer@bsskancelaria.pl

RAFAŁ RUPNIEWSKI

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie w 2014r. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie obrotu nieruchomościami, działalności deweloperskiej i inwestycji nieruchomościowych, w szczególności w zakresie przeprowadzania badań due diligence i zawierania umów dotyczących nabywania gruntów pod inwestycje oraz umów związanych z procesem budowlanym. Był często zaangażowany w negocjacje dotyczące transakcji M&A. Ma szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych związanych z procesem budowlanym. Specjalista w zakresie tzw. gruntów warszawskich. Posługuje się językiem angielskim.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: r.rupniewski@bsskancelaria.pl

MATEUSZ LATKOWSKI

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej przedsiębiorców, włączając w to bieżące doradztwo podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym, obsługę podatkową procesów restrukturyzacyjnych oraz wsparcie i reprezentowanie Podatników w przypadku sporów z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Doświadczenie zdobywał pracując w spółce doradztwa podatkowego będącej członkiem międzynarodowej grupy doradczej, kancelariach prawnych oraz w ramach indywidualnej praktyki doradcy podatkowego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: m.latkowski@bsskancelaria.pl

TOMASZ ZIMNY
TOMASZ ZIMNY

Doktor nauk prawnych, adwokat

Doktor nauk prawnych, adwokat i absolwent filozofii. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wyników badań naukowych oraz ich wdrażania. Poza tym jest specjalistą z zakresu prawa nowych technologii, w szczególności regulacji dotyczących stosowania nowoczesnej biotechnologii w medycynie, rolnictwie i innych gałęziach gospodarki. Prowadzi prace naukowe w polskich i zagranicznych instytucjach badawczych, a także obsługę prawną przedsiębiorców.

Tel: 22 241 17 14
Fax: 22 241 17 15
E-mail: t.zimny@bsskancelaria.pl

Czym się zajmujemy?

W naszej kancelarii pracują specjaliści w różnych zakresach prawa, dzięki czemu możemy świadczyć usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Po przeanalizowaniu danej sprawy wyznaczamy osoby, które zajmą się jej obsługą. Uczestniczymy zarówno w postępowaniach dotyczących osób prywatnych, jak i tych związanych z przedsiębiorstwami.

Zajmujemy się nie tylko sprawami, które mają swój koniec w sądzie. Przygotowujemy również dokumenty i prowadzimy negocjacje, które w wielu przypadkach pozwalają na uniknięcie konieczności kierowania sprawy przed instytucje państwowe. Pomagamy naszym klientom wybrać rozwiązanie problemu, które umożliwi uzyskanie jak najkorzystniejszego wyniku sprawy.Świadczymy usługi dla wszystkich osób, które nie dysponują odpowiednią wiedzą, by móc samodzielnie przygotować wymagane dokumenty i reprezentować swoje interesy przed sądem. Pomagamy przygotować pozew i zgromadzić odpowiednie dowody. Służymy radą w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danej sprawy. Współpracujemy z naszymi klientami od A do Z, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku. Często reprezentujemy ich przed sądem, także w sytuacji, gdy strona postępowania nie może osobiście stawić się na spotkaniu.

Więcej szczegółów dotyczących naszej oferty można znaleźć na stronie internetowej kancelarii.