Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej może okazać się nieoceniona w różnych aspektach życia codziennego. Dlatego warto wiedzieć, w jakich obszarach takie wsparcie może być szczególnie pomocne.

Jednostki naukowe

Nasza kancelaria prawna w Warszawie-Żoliborzuspecjalizuje się w obsłudze jednostek naukowych, takich jak uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Obszar ten obejmuje między innymi doradztwo w zakresie umów z naukowcami, własności intelektualnej czy współpracy z innymi organizacjami naukowymi. Pomoc prawna jest niezbędna również przy tworzeniu i rozwiązywaniu konsorcjów badawczych czy uzyskiwaniu funduszy na realizację projektów naukowych.

Nieruchomości i inwestycje

Kolejnym obszarem, w którym może pomóc doświadczona kancelaria prawna, są sprawy związane z nieruchomościami i inwestycjami. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie świadczą usługi związane z obsługą procesu inwestycyjnego, jak również doradzają przy zakupie, sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Do ich zadań należy także reprezentowanie klientów w sporach dotyczących nieruchomości, takich jak spory o granice czy wywłaszczenia.

Działalność lecznicza

Kancelarie prawne coraz częściej zajmują się również obsługą prawną podmiotów związanych z działalnością leczniczą. Współpraca z placówkami medycznymi obejmuje między innymi doradztwo w zakresie praw pacjenta, zawieranie umów z kontrahentami czy też pomoc w uzyskaniu konkretnych pozwoleń i zgód.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria prawna oferuje również wsparcie dla przedsiębiorców. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie mogą pomóc w zakładaniu i likwidacji spółek, prowadzić sprawy dotyczące konkurencji, a także udzielać porad w zakresie stosunków pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych.

Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe

Kompleksowe wsparcie prawne to także obsługa zamówień publicznych oraz pomocniczych działań zakupowych. Kancelaria prawna świadczy usługi dla podmiotów zainteresowanych uczestniczeniem w przetargach, doradza w zakresie prawa zamówień publicznych oraz pomaga w sporządzaniu ofert i wniosków. Prawnicy reprezentują także klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami administracyjnymi.