Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe

Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe (zamawiający / wykonawcy)

Z

Kancelaria prawna – zamówienia publiczne w Warszawie

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna świadczy kompleksowe usługi prawne między innymi dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów prawnych. Mamy wieloletnie doświadczenie, dlatego widzimy, z jakimi problemami spotykają się w szczególności zamawiający, jak i wykonawcy uczestniczący w procesie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego. W celu wyeliminowania szeregu zagrożeń oferujemy kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Zamawiający zyskuje bezpieczeństwo realizacji procesu mające wpływ na skuteczność prowadzonych postępowań. Wykonawcy współpracujący z Kancelarią unikają pułapek i kruczków formalno-prawnych związanych ze zmianami przepisów prawnych bądź wynikających z bogatego orzecznictwa KIO.

Nasza kancelaria prawna od zamówień publicznych w Warszawie oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania, w toku realizacji zamówienia, a także w postępowaniu odwoławczym przez KIO. Poza obsługą postępowań zajmujemy się także prowadzeniem dedykowanych szkoleń w zakresie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych Klientów.


Obsługa prawna zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmuje w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania;
  • pomoc prawną przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi;
  • pomoc prawną w trakcie kontroli przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w związku ze stwierdzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Kancelaria, występując jako pełnomocnik zamawiających, przygotowuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych i przeprowadza je, w imieniu i na rzecz zamawiających (pomocnicze działania zakupowe).

Co wchodzi w zakres naszych usług?

Bierzemy udział w postępowaniach dotyczących prawa zamówień publicznych oraz wszelkich sprawach związanych z kodeksem cywilnym i odgórne regulacje Unii Europejskiej. Zajmujemy się również obsługą projektów IT. Uczestniczymy w procesie przygotowywania i realizacji projektów, które mają na celu wdrożenie różnego rodzaju rozwiązań informatycznych – aplikacyjnych i sprzętowych. Pomagamy pozyskiwać zamówienia z tej branży i weryfikujemy je pod kątem oceny ryzyka projektowego.

Nasze usługi dotyczą również inwestycji budowlanych. To wszelkiego rodzaju projekty z sektora wodno-kanalizacyjnego, drogowe, energetyczne i związane z tworzeniem infrastruktury sportowej. Weryfikujemy wszystkie dokumenty i szczegóły takich projektów.

Współpracujemy z deweloperami jako kancelaria prawna od nieruchomości.

Przeprowadzamy także audyty procesów związanych z realizacją zamówień publicznych – zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Pomagamy opracować strategię zakupu i zoptymalizować kroki podejmowane podczas realizacji transakcji. Weryfikujemy także efektywność ekonomiczną całego procesu.

Nasi specjaliści prowadzą negocjacje, które mają za zadanie uzyskać najkorzystniejsze warunki współpracy dla klienta. Działamy zarówno w obrębie pozyskiwania zamówień, jak i zmiany szczegółów już podpisanych umów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie nadmiernego ryzyka prawnego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z naszą kancelarią.