Prawo własności intelektualnej

Kancelaria od prawa własności intelektualnej – Warszawa

W naszej kancelarii od prawa własności intelektualnej w Warszawie świadczymy usługi związane z naruszeniem praw autorskich i zwalczaniem praktyk nieuczciwej konkurencji. W zakres wykonywanych przez nas czynności wchodzi m.in.:

  • doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych z własnością intelektualną i prawami dotyczącymi znaków towarowych, wzorów, patentów czy nawet technologii informatycznych,
  • negocjacje pomiędzy stronami transakcji,
  • przygotowywanie umów transakcji zawieranych osobiście i przez internet,
  • redagowanie dokumentów dotyczących udzielania licencji i transferu technologii,
  • wykonywanie audytów prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej.

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i weryfikujemy ich poprawność przed podpisaniem umów przez klienta. Uczestniczymy również w postępowaniach sądowych, do których dochodzi w sytuacji, gdy obie strony nie są w stanie samodzielnie porozumieć się co do odszkodowania, zadośćuczynienia lub wynagrodzenia za wykonany utwór. W takim przypadku występujemy przed sądem, przedstawiając dowody korzystne dla naszego klienta. Reprezentujemy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. Działamy m.in. jako prawnik dla firm, pomagając rozwiązać spory związane z nielegalnym wykorzystywaniem utworów autorskich przez inne jednostki.

Każda sytuacja jest inna, dlatego w naszej kancelarii od prawa własności intelektualnej wykorzystujemy indywidualne podejście. Weryfikujemy dany przypadek i sprawdzamy, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla naszego klienta.