Postępowanie spadkowe to proces, który może być skomplikowany i czasochłonny, szczególnie dla osób, które nie mają doświadczenia w tej dziedzinie. W Polsce istnieje kilka etapów postępowania spadkowego, które muszą zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. Warto zatem zrozumieć, jak przebiega cały proces i jakie są jego kluczowe elementy.

Otwarcie spadku i stwierdzenie nabycia spadku

Pierwszym krokiem w postępowaniu spadkowym jest otwarcie spadku, które następuje z chwilą śmierci osoby pozostawiającej majątek. Wówczas wszyscy spadkobiercy zostają powiadomieni o tym fakcie przez notariusza lub sąd. Następnie należy stwierdzić nabycie spadku, co oznacza ustalenie, kto jest uprawniony do dziedziczenia oraz jakie są udziały poszczególnych osób. W tym celu można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Ważne jest, aby w tym etapie skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu tego procesu. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która zapewnia wsparcie prawnika ds. prawa spadkowego w Warszawie na Bielanach.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji przez spadkobierców, czy chcą przyjąć spadek, czy też go odrzucić. Przyjęcie spadku może nastąpić w formie tzw. czynności konkludentnej, czyli takiej, która nie wymaga żadnych formalności, np. poprzez rozporządzenie majątkiem spadkowym. Jeśli jednak spadkobierca chce odrzucić spadek, musi to zrobić w formie pisemnej przed sądem lub notariuszem w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do spadku.

Podział majątku i uregulowanie spraw podatkowych

Ostatnim etapem postępowania spadkowego jest podział majątku między spadkobierców oraz uregulowanie wszelkich spraw podatkowych. W przypadku, gdy spadkobiercy zgadzają się co do podziału majątku, mogą sporządzić umowę u notariusza dotyczącą przekazania poszczególnych składników majątkowych. Jeśli jednak nie ma zgody co do podziału, konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego. Warto również pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku od spadku, który wynosi od 3% do 20% wartości nabytego majątku, w zależności od stopnia pokrewieństwa i wysokości spadku.