Czym jest i jak przebiega proces windykacji?

Windykacja to narzędzie, które pozwala na odzyskanie należności od dłużników. Proces ten może być czasochłonny i stresujący dla obu stron, ale wiedza na temat jego etapów może pomóc w efektywnym odzyskaniu długów. Warto zwrócić się do specjalisty, który może udzielić porad i wsparcia w trakcie całego procesu.

Windykacja polubowna – pierwszy krok do odzyskania należności

Windykacja polubowna to pierwszy etap procesu windykacyjnego. W tym czasie wierzyciel podejmuje próby odzyskania długu za pomocą negocjacji z dłużnikiem. Działania te obejmują m.in. wysyłkę wezwań do zapłaty, kontakty telefoniczne czy spotkania osobiste. Celem tych działań jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego spłaty długu bez konieczności inicjowania postępowania sądowego lub komorniczego. Nawiasem mówiąc, warto pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń – liczonych różnych dla poszczególnych typów wierzytelności.

Postępowanie sądowe – gdy działania polubowne nie przynoszą skutku

Jeśli windykacja polubowna nie przynosi pożądanych rezultatów, wierzyciel może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. W tym etapie należy złożyć pozew do właściwego sądu, który oceni zasadność roszczeń i wyda wyrok. Jeśli sąd uzna roszczenia wierzyciela za uzasadnione, wyda nakaz zapłaty. Ważne jest, aby przygotować odpowiednią dokumentację oraz dowody potwierdzające dług.

Egzekucja komornicza – ostateczny środek odzyskiwania długów

Gdy dłużnik nadal nie reguluje swoich zobowiązań mimo uzyskania nakazu zapłaty przez sąd, wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej. Komornik zajmuje się realizacją roszczeń wierzyciela poprzez zajęcie majątku dłużnika (np. wynagrodzenia, rachunków bankowych, nieruchomości) lub działania ukierunkowane na wymuszenie spełnienia świadczeń niepieniężnych.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Radcy Prawnego Lidii Szczęsnej?

Kancelaria Radcy Prawnego Lidii Szczęsnej to odpowiedni wybór dla osób poszukujących profesjonalnej pomocy w procesie windykacji należności. Kancelaria prawna z warszawskich Bielan  posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa cywilnego, a także skutecznie wspiera klientów na każdym etapie procesu windykacyjnego. Dla Kancelarii liczy się satysfakcja klienta, dlatego też podejście do każdej sprawy jest indywidualne.