Oferta

W czym się specjalizujemy? W naszej kancelarii współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorcami i jednostkami publicznymi. Świadczymy szereg usług, które pomagają wyegzekwować swoje prawa i rozwiązać spory pomiędzy co najmniej dwoma stronami. Wykonujemy takie czynności, jak: przygotowywanie umów pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami, przygotowywanie pism procesowych i innych dokumentów, które mają na celu rozwiązań powstały spór, weryfikacja dokumentów dostarczonych nam przez klienta, porady w zakresie prawa autorskiego ,…

Więcej

Porady prawne

Porady prawne – Warszawa Bielany W naszej kancelarii świadczmy porady prawne w Warszawie Bielanach. W zakres wykonywanych czynności wchodzi: przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów, formułowanie pism procesowych, pomoc w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania danego sporu, interpretacja umów jeszcze przed ich podpisaniem, weryfikacja dostarczonych dokumentów, wyjaśnianie zawiłości związanych z danym zagadnieniem. Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa autorskiego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, opiekuńczego, rodzinnego czy spadkowego. Pomagamy naszym klientom podjąć decyzję…

Więcej