Działalność lecznicza

Działalność lecznicza

D

 

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna świadczy kompleksowe usługi prawne między innymi dla podmiotów leczniczych zarówno publicznych jak i niepublicznych, w tym zorganizowanych w formie spółek. Widzimy, z jakimi problemami spotykają się podmioty lecznicze w codziennej praktyce. Wspieramy procesy udzielania zamówień publicznych, prowadzimy windykacje należności i zastępujemy podmioty we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, w tym w zakresie błędów medycznych.

Szczegółowy zakres usług naszej kancelarii adwokackiej od prawa medycznego w Warszawie obejmuje m.in.:
 • wsparcie przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów leczniczych;
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów organizacyjnych, audyt aktów założycielskich;
 • porady prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu jej przechowywania;
 • przeprowadzanie audytów pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian RODO;
 • weryfikację prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji;
 • wparcie w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami;
 • bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (prawo pracy, prawo cywilne);
 • reprezentację prawną na etapie przedsądowym i sądowym w postępowaniach w sprawach tzw. błędów medycznych;
 • pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej i dostępu do informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie podmiot;
 • windykacja zadłużenia oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności.

Sprawy dotyczące błędów medycznych

W naszej kancelarii od prawa medycznego zajmujemy się także postępowaniami, które dotyczą błędów lekarskich. To wszystkie sprawy związane z zaniedbaniami lekarzy, pielęgniarek i innych osób wchodzących w skład personelu medycznego. To działania sprzeczne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną oraz należytą starannością podczas udzielania świadczenia.

Istnieje kilka rodzajów błędów medycznych. Wśród nich można wyróżnić:

 • terapeutyczne – dotyczy czynności podejmowanych po diagnozie. Wśród takich zdarzeń można wyróżnić decyzję kontynuującą błąd diagnostyczny oraz terapię niedopasowaną do poprawnej diagnozy,
 • diagnostyczne – to niepoprawne decyzje dotyczące rozpoznania choroby. Ma to miejsce zarówno w trakcie wstępnej diagnozy, jak i wyboru odpowiedniej terapii. Najczęstszymi błędami jest wystawienie opinii bez osobistego zadania pacjenta, przeprowadzenia wywiadu czy testów laboratoryjnych,
 • techniczny – dotyczy niewłaściwego wykonania badania diagnostycznego lub leczenia oraz nieodpowiedniego przygotowania pacjenta do zabiegu,
 • organizacyjny – dotyczy funkcjonowania całej placówki medycznej i jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Popełnienie błędów medycznych niesie za sobą wiele konsekwencji. Wśród nich warto wyróżnić wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Współpracujemy przede wszystkim z placówkami medycznymi, które zostały pozwane w związku z niedopełnieniem swoich obowiązków. Przygotowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy naszych klientów przed sądem.