Lidia Szczęsna

L
Kobiety mogą więcej.
 

Jest radcą prawnym, partnerem Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w www.bridge.gov.pl, członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji rządowej oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Prowadzi obsługę prawną jednostek naukowych i innowacyjnych podmiotów gospodarczych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi, funduszami unijnymi, prawem związanym z badaniami i rozwojem, komercjalizacją badań naukowych i postępowaniem administracyjnym. Przeprowadziła szereg szkoleń otwartych oraz dla naszych Klientów, między innymi z zakresu: zamówień publicznych, własności intelektualnej, projektów unijnych. Dysponuje rozległym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach gospodarczych oraz postępowaniach administracyjno-sądowych.