Joanna Senkowska

J
Sukces naszych Klientów i przyjaciół jest naszym sukcesem
 

Partner, radca prawny. W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 r. wpisana na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w dużych spółkach giełdowych, w tym w spółkach z udziałem SP oraz administracji samorządowej (Miasto Stołeczne Warszawa) i rządowej (Agencja Nieruchomości Rolnych). Prowadzi obsługę prawniczą Klientów z branży budowlanej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, obsługą prawną procesów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rzeczowych, deweloperów, obsługą Spółek i Spółdzielni. Przygotowuje opinie z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Zastępuje przedsiębiorców w sporach i postępowaniach nieprocesowych przed sądami we wszystkich instancjach.