Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe

Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe

Zamówienia publiczne i pomocnicze działania zakupowe (zamawiający / wykonawcy)

Z

 

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna jest kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne między innymi dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów prawnych. Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju podmiotów widzimy z jakimi problemami spotykają się w szczególności zamawiający jak i wykonawcy uczestniczący w procesie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego. W celu wyeliminowania szeregu zagrożeń oferujemy kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Zamawiający zyskuje bezpieczeństwo realizacji procesu mające wpływ na skuteczność prowadzonych postępowań. Wykonawcy współpracujący z Kancelarią unikają pułapek i kruczków formalno – prawnych związanych często ze zmianami przepisów prawnych bądź wynikających z bogatego orzecznictwa KIO.

Kancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania, w toku realizacji zamówienia, a także w postępowaniu odwoławczym przez KIO. Poza obsługą postępowań zajmujemy się także prowadzeniem dedykowanych szkoleń w zakresie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych Klientów.


Obsługa prawna zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmuje w szczególności:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania/ złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania;
  • pomoc prawną przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowanie środków ochrony prawnej oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi;
  • pomoc prawną w trakcie kontroli przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w związku ze stwierdzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Kancelaria występując jako pełnomocnik zamawiających przygotowuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych i przeprowadza je, w imieniu i na rzecz zamawiających (pomocnicze działania zakupowe).