Działalność lecznicza

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza

D

 

Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna jest kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne między innymi dla podmiotów leczniczych zarówno publicznych jak i niepublicznych, w tym zorganizowanych w formie spółek. Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju podmiotów widzimy z jakimi problemami spotykają się podmioty lecznicze w codziennej praktyce. Wspieramy procesy udzielania zamówień publicznych, prowadzimy windykacje należności i zastępujemy podmioty we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, w tym w zakresie błędów medycznych.

Szczegółowy zakres usług obejmuje m.in.:
 • wsparcie przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów leczniczych;
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów organizacyjnych, audyt aktów założycielskich;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i sposobu jej przechowywania;
 • przeprowadzanie audytów pod kątem ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian RODO;
 • weryfikację prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji;
 • wparcie w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami;
 • bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (prawo pracy, prawo cywilne);
 • reprezentację prawną na etapie przedsądowym i sądowym w postępowaniach w sprawach tzw. błędów medycznych;
 • pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej i dostępu do informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie podmiot;
 • windykacja zadłużenia oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności.