Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Strefa przedsiębiorców Projekty unijne

Najnowsze artykuły

Obowiązek zapewnienia przejrzystości reguł przy ocenienie projektów finansowanych z funduszy unijnych – zagadnienia wstępne.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja zarządzająca ma obowiązek zapewnienia przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.
więcej

Rozbieżności w wersjach językowych Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008.

Od ponad czterech lat obowiązuje definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy o której mowa w Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE
więcej

Jak nie stracić unijnych pieniędzy?

Przedsiębiorcy mogą się bronić w przypadku otrzymania decyzji zmniejszającej wysokość przyznanego im dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Praktyczne aspekty kwalifikowalności wydatków na wynagrodzenia osób realizujących projekt współfinansowany ze środków unijnych Kontrowersyjny „etat”

Każdy realizator projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych musi liczyć się z nieuchronnością kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą lub Instytucję Pośredniczącą.
więcej

Czy zasada konkurencyjności pogorszy jakość projektów?

Beneficjent podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, musi uwzględniać szereg regulacji, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowego rozdysponowania przyznanych mu środków.
więcej

Kryteria dostępu mogą pozbawić dotacji

Od stycznia 2011r. obowiązują nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Zasady rozliczeń projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Z dniem 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „PO KL”. Wytyczne dotyczą wydatków w projektach współfinansowanych w ramach Priorytetów I – IX i.
więcej
22 241-17-14