Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Chcesz sie rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, poprowadzimy Twoją indywidualną sprawę. 22 241 17 14 - sprawdź

W czasie swojego małżeństwa rodzice przekazali aktem notarialnym mi i mojej żonie działkę budowlaną. Moje pytanie jest takie ile kosztuje sprawa podziałowa i czy nie będę mieć problemu z tym, że ex wyrokiem po rozwodzie może tam mieszkać?!

W czasie swojego małżeństwa rodzice przekazali aktem notarialnym mi i mojej żonie działkę budowlaną. Wybudowałem na niej małą oficynę, w której mieszkaliśmy. Postawiłem fundamenty pod nowy dom. Nasze małżeństwo jednak się skończyło, ja wyprowadziłem się z tej oficyny do rodziców, dostałem rozwód z mojej winy oczywiście i przy rozwodzie ex dostała prawo na wyłączne zamieszkiwanie z dzieckiem na działce budowlanej. Dodam, że ex ma zameldowanie u swoich rodziców. Chciałbym przeprowadzić podział majątku, a po - spłacić ją i dokończyć budowę domu. Moje pytanie jest takie ile kosztuje sprawa podziałowa i czy nie będę mieć problemu z tym, że ex wyrokiem po rozwodzie może tam mieszkać?!

 

Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o.  Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. W przypadku gdy małżonkowie nie skorzystają z tej możliwości, wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia rozwodowego, ustaje wspólność majątkowa, i z mocy prawa zachodzi pełna rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności w tym przypadku oznacza przekształcenie się jej we wspólność w częściach ułamkowych. Z zasady małżonkowie mają równe udziały, jednak czasem występuje konieczność określenia ich wysokości.

Wspólność ułamkowa, o jakiej wspomniano nie jest współwłasnością ułamkową w rozumieniu k.c. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 46 k.r.o.).

Współwłasność ułamkowa, jaka powstała po rozwodzie, ma charakter przejściowy, dla tego każdy z byłych małżonków może domagać się jej zniesienia oraz podziału majątku. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu, a zatem podział może nastąpić w każdym czasie.

Podział może nastąpić w drodze umowy, bądź w drodze orzeczenia sądowego. W przypadku pierwszego sposobu podziału współwłasności, forma umowy jest dowolna, o ile w skład majątku nie wchodzi nieruchomość. W Państwa przypadku konieczne byłoby zachowanie formy notarialnej.

Problem taki nie istnieje w przypadku podziału majątku na podstawie orzeczenia sądowego. Jednak podobnie jak w przypadku aktu notarialnego, wymaga on od wnioskodawców pewnych nakładów. Zgodnie z art. 38 od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych. Jeśli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, opłatę uiszcza się w kwocie 300 złotych. Co do zasady każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. W związku z powyższym, w przypadku równych udziałów w majątku, małżonkowie powinni pokryć koszty po połowie. Jeśli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Doniosłą kwestią jest ustalenia własności mieszkania, gdyż jest to dobro szczególnie cenne dla rodziny. Zgodnie z art. 58 § 4 k.r.o. orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków rozwiedzionych, sąd obowiązany jest kierować się przede wszystkim dobrem i potrzebami dzieci i małżonka któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Uwzględniając fakt, iż już w wyroku rozwodowym sąd orzekł o wspólnym mieszkaniu małżonków, wydaje się, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo, że sąd przyzna prawo własności Pańskiej małżonce, w razie powstania sporu co do tej kwestii.

Jeśli jednak małżonkowie wcześniej porozumieją się w sprawie podziału, sąd powinien uwzględnić przedłożony zgodny projekt. Z tego powodu warto jest, spróbować rozstrzygnąć tą kwestię w drodze ugody.


Odpowiedzi udzieliła:

Radca prawny Joanna Senkowska 22 241 17 14 

drukuj
22 241-17-14