Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Chcesz sie rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, poprowadzimy Twoją indywidualną sprawę. 22 241 17 14 - sprawdź

Kiedy małżonek może domagać się alimentów na własne utrzymanie?

Decydujące znaczenie ma ustalenie sądu w wyroku rozwodowym czy i który z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Jeżeli wyrok zapadł bez orzekania o winie, bądź sąd ustalił winę obojga małżonków wtedy każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków na utrzymanie w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka, który będzie alimenty płacić.

Żądanie takie może zostać zgłoszone w trakcie sprawy o rozwód bądź już po orzeczeniu rozwodu. Roszczenie wygasa w terminie do 5 lat od daty orzeczenia rozwodu.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na okoliczności sąd może na żądanie uprawnionego małżonka przedłużyć ten termin.

Małżonek żądający przyznania alimentów musi wykazać, że znajduje się w niedostatku.

W niedostatku znajduje się ten kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. A usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000r. I CKN 872/00).

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia sytuacja drugiego małżonka jest lepsza.

Małżonek uprawniony (tj. niewinny- małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może domagać się alimentów) powinien wykazać, że na skutek rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.
Małżonek uprawniony może wystąpić o alimenty w każdym czasie (nie ma tu 5 letniego terminu). Ujawnienie się skutków rozwodu w postaci istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej małżonka niewinnego po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa o alimenty, ale tylko w razie ustalenia, że są one następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1999r. I CKN 356/99).

Obowiązek alimentacyjny wygasa tylko w sytuacji,  gdy pobierający je małżonek zawrze nowe małżeństwo.

Ponowny związek małżeński małżonka zobowiązanego do zapłaty alimentów nie może być przyczyną zwolnienia go z alimentów, chodź może to mieć wpływ na wysokość alimentów.

Odpowiedzi udzieliła:

Aplikant radcowski Katarzyna Jarosz 22 241 17 14

Chcesz dochodzić alimentów? Powierz sprawę profesjonalistom. office@bsskancelaria.pl

drukuj
22 241-17-14