Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Chcesz sie rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, poprowadzimy Twoją indywidualną sprawę. 22 241 17 14 - sprawdź

Co robić gdy małżeństwo się rozpada?

Jako radca prawny mający praktykę w prowadzeniu spraw rozwodowych z doświadczenia wiem, że jeśli w małżeństwie raz pojawi się kwestia rozwodu, wcześniej czy później związek zostaje zakończony właśnie w ten sposób. Piszę o tym, gdyż chcę przestrzec w szczególności młode małżeństwa przed pochopnym wypowiadaniem słów „bo się z tobą rozwiodę„ i. t. p. Pamiętajmy, że słowa mogą również powodować nieodwracalne konsekwencje i sprawić, że perspektywa rozwodu stanie się bardziej realna. Moja praktyka wskazuje, że rozwód przeprowadzony nawet w zgodzie jest trudnym doświadczeniem. Takiego zakończenia związku małżeńskiego nikt nie chce, kojarzy się z problemami i złymi emocjami. Niemniej jednak rozwód, w sytuacji gdy związek faktycznie już nie istnieje pozostaje często jedynym rozwiązaniem.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Aby mogło dojść do rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, tzn. małżonkowie nie wykonują obowiązków wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny i skutkiem tego małżeństwo nie spełnia swych funkcji społecznych.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nie istnieje pomiędzy małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Do przyjęcia, że rozkład jest trwały wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nigdy nie nastąpi.

Sąd nie może orzec rozwodu jeśli:
  • wskutek rozstania małżonków mogłoby ucierpieć dobro ich małoletnich dzieci,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, bądź odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Co z winą?

Sąd nie musi w wyroku ustalić, który z małżonków jest winny ustania pożycia. Na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od badania tej kwestii. Gdy obie strony zgadzają się na rozwód, brak jest małoletnich dzieci bądź strony zawarły stosowne porozumienie w zakresie wychowania i opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi (stosunkowo nowe uregulowanie), sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do wysłuchania stron. Oznacza to krótkie postępowanie, bez poruszania często bolesnych i osobistych kwestii.

Przyczyną rozwodu mogą być również przesłanki niezawinione przez żadnego z małżonków- np. choroba bądź choroba psychiczna, niedobór seksualny, niezgodność charakterów.

Najczęstszymi zawinionymi przesłankami rozwodu są: zdrada, odmowa łożenia na utrzymanie rodziny, uzależnienia (nadużywanie alkoholu czy narkotyków), przemoc fizyczna bądź psychiczna, zły stosunek do dzieci bądź rodziny małżonka, porzucenie rodziny, odmowa współżycia, odmowa wzajemnej pomocy.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Obowiązkowo sąd w wyroku orzeka o:
  • opiece nad małoletnimi dziećmi,
  • alimentach na dzieci,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

Rozwód nie musi być traumatycznym przeżyciem, czasem warto uregulować swe wzajemne kontakty co w konsekwencji może prowadzić do stabilizacji i otwarcia nowej drogi życiowej.

Odpowiedzi udzieliła:

Radca prawny Joanna Senkowska 22 241 17 14

Chcesz się rozwieść? nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź do nas. Odpowiemy na Twoje pytania.
office@bsskancelaria.pl


drukuj
22 241-17-14