Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Chcesz sie rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, poprowadzimy Twoją indywidualną sprawę. 22 241 17 14 - sprawdź

Kiedy lepiej jest się rozwieść, a kiedy lepiej wnieść o orzeczenie separacji?

            Przed podjęciem decyzji należy zadać sobie kilka  pytań: jak widzę swoją przyszłość? Czy chcę ją dzielić z obecnym partnerem? Jak zmieni się może życie po rozstaniu? Czy jestem w stanie utrzymać się bez wsparcia drugiej osoby? Jeżeli nie chcemy kontynuować  dotychczasowego życia i nie widzimy już żadnych szans na powrót do swojego małżonka  należy rozwieść się.

            Tymczasem separacja daje możliwość rozstania się na czas, który pozwala ocenić związek i jego ewentualną przyszłość. Niekiedy uzdrawiające dla małżeństwa jest samo ochłonięcie z negatywnych emocji i spojrzenie z innej, dalszej perspektywy. Jest to więc czasami szansa na uratowanie małżeństwa. Istnieje również wiele przypadków, gdy rozłąka pogłębia  stare konflikty i oddala od siebie małżonków jeszcze bardziej. Wówczas jest ona etapem poprzedzającym rozwód. Decyzję należy podjąć w zgodzie ze swoim sumieniem, biorąc pod uwagę własne szczęście i najlepsze rozwiązanie dla wspólnych dzieci.

             Sąd może orzec separację tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Przejawia się on w zaniku trzech więzi łączących małżonków: więzi duchowej, więzi fizycznej oraz gospodarczej. Więź duchowa to oczywiście uczucia, na których powinno opierać się małżeństwo, nie istnieje ona gdy między dwojgiem ludzi brakuje miłości. Więź fizyczna to po prostu współżycie seksualne, a gospodarcza oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, tj.: wspólne zamieszkiwanie, posiadanie wspólnego majątku, do którego obydwoje małżonkowie mają dostęp oraz  współdecydowanie o wydatkach. Przyczyny rozkładu pożycia mogą być różne- alkoholizm, zdrada, przemoc domowa, lenistwo. Sąd bada je zanim orzeknie o separacji, jednak najistotniejsze w świetle prawa  jest zerwanie powyższych trzech więzi małżeńskich.

            Orzeczenie rozwodu jest możliwe gdy rozkład pożycia małżeńskiego oprócz cechy zupełności charakteryzuje się także trwałością tzn., że więzi małżeńskie nie istnieją między zainteresowanymi przez dłuższy okres. W praktyce przyjmuje się, że taki stan powinien trwać przynajmniej 6 miesięcy. W Polsce rozwód nie jest uzależniony od wcześniejszego orzeczenia przez sąd separacji.

 

Jakie skutki wywołuje rozwód, a jakie separacja?

Rozwód:

·         małżeństwo przestaje istnieć,

·         ustaje wspólność  majątkowa małżonków,

·         rozwiedzenie małżonkowie mogą  zawrzeć drugie małżeństwo,

·         istnieje nadal możliwość dochodzenia w ściśle określonych wypadkach alimentów od byłego małżonka,

·         nadal istnieje obowiązek wspólnego utrzymywania dzieci, ale

·         powstaje konieczność rozstrzygnięcia kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej,

·         powstaje możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu,

·         rozwiedzeni małżonkowie nie dziedziczą po sobie, chyba że co innego wynika z treści testamentu,

 

 

Separacja:

·         małżeństwo nadal trwa, więc nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego,

·         nadal istnieje obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami (także finansowej) trwa przez cały okres separacji (przez cały ten czas istnieje między małżonkami obowiązek alimentacyjny),

·         powstaje rozdzielności majątkowej między małżonkami,

·         nadal istnieje obowiązek wspólnego utrzymywania dzieci, ale

·         powstaje konieczność rozstrzygnięcia kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej,

·     możliwość podziału majątku wspólnego małżonków- określenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania jest elementem obligatoryjnym orzeczenia o separacji.

 

            Należy pamiętać o tym, że rozwód i separacja orzeczone przez sąd nie mają wpływu na ważność i istnienie małżeństwa kościelnego. Ta zasada działa w obie strony. Unieważnienie przez władze kościelne małżeństwa zawartego przed kapłanem nie jest przesłanką  orzeczenia rozwodu i separacji prawnej. W świetle prawa kanonicznego w ogóle nie istnieje możliwość orzeczenia tzw. rozwodu kościelnego. W ściśle określonych przypadkach Kościół może jedynie stwierdzić nieważność zawartego związku małżeńskiego.

 

drukuj
22 241-17-14