Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Chcesz sie rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń, poprowadzimy Twoją indywidualną sprawę. 22 241 17 14 - sprawdź

Kredyt na mieszkanie po rozwodzie

Rozwód nie zmienia i nie zmniejsza odpowiedzialności za długi, które zostały zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa, czy to przez małżonków wspólnie, czy przez jego z nich. Zakres odpowiedzialności każdego z małżonków zależy od wielu czynników, a w szczególności od ustroju małżeńskiego jaki ich łączył, od rodzaju źródła z jakiego powstał dług oraz od tego czy małżonek działał za zgodą czy bez zgody współmałżonka. Często w praktyce klienci pytają nas, co stanie się po rozwodzie z kredytem mieszkaniowym, który razem zaciągnęli   w trakcie trwania małżeństwa. Długi zaciągnięte wspólnie a powstałe w czasie trwania małżeństwa obciążają oboje małżonków. Rozwód i ustanie między małżonkami wspólności ustawowej powodują, że małżonkowie w częściach równych są zobowiązani do ich spłaty.

Sąd dzieląc majątek nie dokonuje podziału  kredytu mieszkaniowego, ponieważ postępowanie działowe dotyczy wyłącznie aktywów majątku. Po rozwodzie małżonkowie nadal są obowiązani wspólnie  do spłaty rat zaciągniętego kredytu.  Sąd może jednak wskazać w postanowieniu o podziale majątku wspólnego, który z małżonków powinien zobowiązanie zapłacić.  Przykładowo, sąd w wyniku podziału majątku wspólnego przyznaje byłemu mężowi prawo do mieszkania obciążonego hipoteką i uznaje , że z prawem tym związany jest obowiązek męża do spłacania rat kredytu. Zobowiązanie to jest wiążące tylko pomiędzy małżonkami, i nie wywiera bezpośredniego skutku wobec banku. Na skutek tego wierzyciel nadal może domagać się spłaty od obojga małżonków, bo umowa zawarta z bankiem w czasie trwania małżeństwa nadal obowiązuje. Oczywiście, w sytuacji gdy małżonek zwolniony przez sąd z obowiązku płacenia rat kredytu zostanie przez bank wezwany do zapłaty i ureguluje dług, może dochodzić od współmałżonka roszczenia zwrotnego (regresowego). Wymaga to jednak, w braku dobrowolnej zapłaty, wszczęcia postępowania sądowego.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być   próba renegocjacji umowy  z bankiem.  Należy jednak mieć na uwadze, że dla banku i innego wierzyciela, posiadanie po stronie kredytobiorcy dwóch osób jest dużo bardziej dogodne i pewne niż jednej. Jeśli jednak zarobki i zabezpieczenie spłaty kredytu ( np. w postaci przedstawienia dodatkowych żyrantów) przez jedno z małżonków wyda się wystarczająco przekonujące, wówczas bank nie powinien sprzeciwić się takiej zmianie w umowie. Bank nie jest jednak zobligowany w razie rozwodu kredytobiorców do zmieniania treści umowy kredytowej.  Instytucje kredytowe, banki jako instytucje profesjonalne z reguły nie uzależniają udzielenie kredytu małżonkowi od uzyskania zgody drugiego lub dążą do tego aby oboje małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie. Dzięki temu zarówno w trakcie trwania małżeństwa jaki po jego ustaniu np. poprzez rozwód będą mogli zaspokoić się z całości ich dorobku: majątków osobistych i majątku wspólnego.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą współmałżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z : majątku osobistego dłużnika i majątku wspólnego małżonków, również po rozwodzie. W tej sytuacji rozwód jest jednak korzystny dla drugiego małżonka, który zgody na zaciągnięcie zobowiązania udzielił, bo z jego części majątku wspólnego długu wierzyciel nie ściągnie.

Autor Joanna Senkowska Radca Prawny

 Kancelaria Radców Prawnych

 ul. Słowackiego 5/13 lok. 142 , tel. 22-241-17-14

j.senkowska@bsskancelaria.pl

drukuj
22 241-17-14