Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Odszkodowania Związane z nieruchomościami

Ważne informacje

Służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z gruntu

W okresie PRL polskie przedsiębiorstwa przesyłowe, nie bacząc na istniejące stany prawne, przeprowadzały na prywatnych nieruchomościach inwestycje energetyczne, wodociągowe, telefoniczne czy też gazociągowe.
więcej

Zabytki

W celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej rada gminy może utworzyć park kulturowy.
więcej

Ochrona przyrody

Rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony środowiska, wynikające z implementacji do naszego systemu prawa unijnego, niejednokrotnie prowadzą do ingerencji – w różnej postaci – we własność nieruchomości.
więcej

Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwalane przez gminy plany zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Sposób przeznaczenia nieruchomości ustalony w takim planie nie zawsze jednak pokrywa się z wizją właściciela danej działki, zwłaszcza gdy miał on co do niej plany inwestycyjne w postaci zabudowy mieszkaniowej bądź usługowej, a gmina przeznaczyła nieruchomość przykładowo pod drogę bądź zieleń miejsk
więcej

Przejęcie nieruchomości na podstawie tzw. specustaw

W celu ułatwienia procedur i przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych polski ustawodawca stworzył – obok istniejących już przepisów dotyczącyh wywłaszczenia – możliwość przejmowania nieruchomości na podstawie tzw. specustaw (najbardziej znane to specustawa drogowa, kolejowa czy EURO 2012).
więcej

Wywłaszczenie

W celu ułatwienia procedur i przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych polski ustawodawca stworzył – obok istniejących już przepisów dotyczących wywłaszczenia – możliwość przejmowania nieruchomości na podstawie tzw. specustaw (najbardziej znane to specustawa drogowa, kolejowa czy EURO 2012).
więcej
22 241-17-14