Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Jednostki naukowe Komercjalizacja B+R

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Bardzo ważną częścią ogłoszonego w dniu 2 maja 2013 r. aktualnego projektu dokumentu pn. „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” są założenia dotyczące planowanego podziału praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach publicznych.
więcej

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Komercjalizacja badań naukowych jest powszechnie rozumiana jako proces zmierzający do udostępnienia wyników konkretnych prac badawczych lub rozwojowych określonym podmiotom, w szczególności przedsiębiorcom.
więcej

Naukowcy uzyskają pełne uprawnienia w korzystaniu z własności intelektualnej

Ministerstw Nauki i Szkolnictwa wyższego przygotowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz ustawy o systemie oświaty.
więcej

Jak założyć spółkę handlową przez jednostkę naukową? – krótkie opracowanie informacyjne

Wobec zmieniających się warunków funkcjonowania nauki oraz stawianych jej oczekiwań w szczególności w zakresie komercjalizacji badań naukowych, a także ze względu na wzrastającą konkurencję międzynarodową w obszarze badań naukowych, konieczne są decyzje o dokonaniu zmian w strukturze i sposobie funkcjonowania jednostek naukowych, a w szczególności w sposobie finansowania ich działalności i możliwości rynkowego wykorzystania zgromadzonego potencjału.
Jan Nowak
więcej

Jak komercjalizować wiedzę – praktyczne porady

Ostatnio w związku z wprowadzonymi ustawami reformującymi naukę polską bardzo wiele mówi się o jej komercjalizacji. Brzmi bardzo poważnie, niemniej jednak nie sposób nie ulec wrażeniu, że wiele osób nie wie jak podejść do nowych możliwości od strony praktycznej.
więcej
wszystkie artykuły

Czym się różni spółka spin - off i spin -out? Pomimo wielu definicji w internecie trudno uchwycić różnicę. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Często przy komercjalizacji pojawiają się angielskie nazwy spin off i spin out (tzw. spółki odpryskowe). Postaramy się wyjaśnić na czym polegają różnice między tymi dwoma typami spółek.
więcej
wszystkie pytania
22 241-17-14