Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Jednostki naukowe Dofinansowanie nauki

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Opublikowany na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie licznych zmian w funkcjonowaniu uczelni publicznych. Oprócz szczegółowo omówionej wcześniej kwestii tzw. „uwłaszczenia” naukowców, planuje się również uwolnienie niektórych przychodów uczelni publicznych spod rygorów narzuconych przez ustawę o finansach publicznych.
więcej

Czas na zmiany w systemie finansowania nauki

1 października 2013 r. miną trzy lata od dnia, w którym wszedł w życie pakiet ustaw zasadniczo zmieniających system funkcjonowania nauki w Polsce, w tym najważniejsza z nich, czyli ustawa o zasadach finansowania nauki. Upływ tego okresu pozwolił resortowi nauki wyciągnąć wnioski ze sposobu obowiązywania tych regulacji, w świetle których dla zapewnienia bardziej efektywnej promocji wyników badań naukowych, lepszego dostępu do infrastruktury badawczej oraz zwiększenia udziału przedstawicieli polskiej nauki w międzynarodowych przedsięwzięciach niezbędne jest dalsze usprawnienie istniejących regulacji.
więcej

Obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie

Celem opinii jest przedstawienie skutków prawnych wejścia w życie i interpretacja uregulowań zawartych w art. 94 ust. 3-7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk
więcej
wszystkie artykuły
22 241-17-14