Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Jednostki naukowe

Szanowni Państwo,

Wobec zmieniających się warunków funkcjonowania nauki oraz stawianych jej oczekiwań w szczególności w zakresie komercjalizacji badań naukowych, a także ze względu na wzrastającą konkurencję międzynarodową w obszarze badań naukowych, konieczne są decyzje o dokonaniu zmian w strukturze
i sposobie działania Instytutów. Jako Kancelaria specjalizująca się w obsłudze jednostek związanych z nauką polską, w tym również Instytutów PAN pomagamy w przeprowadzaniu tych zmian i minimalizujemy ryzyka prawne
z nimi związane. Umożliwiamy jednostkom naukowym wejście na rynek
(w tym międzynarodowy) z ich produktami, na przykład poprzez tworzenie spółek prawa handlowego (spin-off), wnoszenie aportów do już istniejących podmiotów, tworzenie centrów, czy przy wykorzystaniu innych instrumentów prawnych w zależności od zamierzonego celu i konkretnej sytuacji.
W celu zapoznania się z naszymi ekspertyzami związanymi z nowymi regulacjami prawnymi:
1.  Opinia prawna dot. obowiązku uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie w formie stosunku pracy  lub prowadzenie działalności gospodarczej w świetle uregulowań ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
2. Opinia prawna dot. zakresu stosowania trybu konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk
proszę o maila na adres office@bsskancelaria.pl. Po otrzymaniu informacji udostępnimy  Państwu treść ekspertyz, które zostały również opublikowane w zeszytach naukowych Prawo Europejskie w praktyce.

drukuj
22 241-17-14