Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego.

Regulamin

Nota prawna
1. Zasady korzystania ze strony Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy („Kancelaria”) są dostępne pod adresem www.bsskancelaria.pl.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad.
3. Korzystając ze stron witryny pod adresem, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią zasad i akceptuje ich postanowienia,  tym samym zobowiązując się do przestrzegania zasad.
4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść stron umieszczonych pod podanymi na stronie linkami i nie gwarantuje ich aktualności.
5. Zawartość, struktura niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie danych, tekstów jak również ich opracowań oraz zdjęć bez zgody Kancelarii jest zabronione.
6. Prezentowane na stronie usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku  Nr 16, poz 93 ze zm.). Zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników treści, informacji, formularzy, wzorów znajdujących się na stronie Kancelarii.
8. Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
10. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę przesłane za pomocą strony nie będą ujawniane żadnej organizacji zewnętrznej, a wykorzystane jedynie w celach rekrutacyjnych. Zapisy umieszczone w oddzielnym linku dotyczące Polityki Prywatności są integralną częścią niniejszych zasad.
11. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszych zasad.
12. Wszelkie zmiany do Zasad stają się skuteczne w chwili ich umieszczenia na stronie internetowej.


drukuj